برگزاری جلسه ستاد تغذیه گیاهی کود در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استلان آذربایجان غربی، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کشت پاییزه در سال زراعی 99-98 با حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مدیران زراعت، باغبانی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعاونی روستایی و تحقیقات کشاورزی در محل دفتر معاونت تولیدات گیاهی استان در روز پنجشنبه مورخ ۲۴ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ برگزار شد. در این جلسه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، توضیحاتی پیرامون مباحث تغذیه و سهمیه های کودی و چگونگی هماهنگی جهت جذب سهمیه توسط کارگزاران هر شهرستان بیان کردند با توجه به اینکه برای کشت و داشت کلزا در سال جدید حدود  ۱۹۲۰۰تن انواع کودهای مورد نیاز است، مدیر شرکت افزود به حول و قوه الهی در حال حاضر هیچگونه مشکلی در تامین کودهای مورد نیاز استان وجود ندارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید