برگزاری مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تلیه کود شیمیایی در آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، در مرداد ماه سالجاری مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۲۲ هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به سایر نقاط استان در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار و مراحل عقد قرارداد با برنده مناقصه نیز انجام و عملیاتی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید