ایجاد اشتغال برای بیش از 2 هزار نفر در بخش کشاورزی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ایجاد اشتغال برای 603 نفر بطور غیرمستقیم و یک هزار و 696 نفر بطور مستقیم در بخش کشاورزی مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: اشتغال ایجاد شده از محل افتتاح طرح های مربوط به هفته دولت در بخش کشاورزی استان مازندران ایجاد شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید