کارکنان و کارگزاران در نیل به هدف همدل باشند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران رمز تحقق اهداف در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران را همدلی همه کارکنان و هم چنین کارگزاران توزیع  تحت پوشش در سطح استان اعلام کرد.

به گزارش ورابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود همه کارکنان و هم چنین کارگزاران توزیع تحت پوشش به عنوان بازوان اجرایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی باید در تحقق اهدف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدل ، هم جهت و همگام باشند تا نتیجه موردنظر حاصل شود

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید