اخطار به 5 فروشگاه نهاده های کشاورزی در مرکز مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

       مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری به عنوان مرکز استان مازندران از اخطار به 5 فروشگاه نهاده های کشاورزی ازجمله سموم کشاورزی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: این اخطارها در پایش و بازرسی از 27 فروشگاه سموم کشاورزی در شهرستان ساری به عنوان مرکز مازندران صورت گرفته است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید