ارتباط با شهرستانها برای توزیع بهینه کود در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

    مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برقراری ارتباط با مدیریت های جهاد کشاورزی استان مازندران برای توزیع بهینه کودهای کشاورزی در این استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر تمامی کودهای موردنیاز برای مصارف بخش کشاورزی در 22 شهرستان استان مازندران توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید