نمونه برداری از خط تولید کود شیمیایی اوره پتروشیمی شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در راستای استقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت کود های شیمیایی نماینده اعزامی کمیته نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در تاریخ 98/5/28 با حضور در محل خط تولید کود شیمیایی اوره تولید پتروشیمی شیراز اقدام به تهیه نمونه جهت ارسال به آزمایشگاه مرکز مطالعات کاربردی و کنترل کیفی نموده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید