ترکیب کودی در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از اصلاح روند مصرف بهینه کود و توازن در استفاده از ترکیب کودهای کشاورزی در بخش های مختلف کشاورزی استان خبر داد.

 محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان با اعلام این که ترکیب کودی که یکی از مولفه های بهره وری در بخش کشاورزی میباشد در گذشته بیشتر در حوزه ازت و فسفات بوده که با اجرای برنامه های مشاوره ای و ترویجی کود پتاسیم و سایر ریز مغذی ها به ترکیب کودی اضافه شده است که سبب افزایش کیفیت محصولات کشاورزی خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید