جلسه با همکاران پیرامون جمع بندی مباحث همایش مدیران در تبریز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه ای در روز دوشنبه در تاریخ 1398/5/28 پیرامون جمع بندی مباحث همایش مدیران در تبریز انجام شد،در این جلسه برای بهبود روند کار در سال 98 بحث و تبادل نظر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید