کیسه گیری ۸۵۰۰ تن انواع کودهای فله در استان آذربایجانغربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی:

     از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون حدود 8500 تن انواع کود فله در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانغربی کیسه گیری، توزین و سردوزی شده است که توسط کارگزاران تحت پوشش در سراسر استان و در بین کشاورزان توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید