بررسی تعیین صلاحیــت تامین و تولید کنندگان ادوات و ماشین آلات کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

درتاریخ 28/5/98 جلسه کمیته کارشناسی بررسی تعیین صلاحیــت تامین و تولید کنندگان ادوات و ماشین آلات کشاورزی مربوط به "گروه  صنعتی شیر مست " با حضور نمایندگان بازاریابی و امورمشتریان و بازرگانی داخلی در محل امورماشین آلات وادوات کشاورزی برگزار شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید