تمدید مجوز همکاری آزمایشگاه سموم

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:

با توجه به اعلام آمادگی ادامه همکاری آزمایشگاه سموم این مرکز با آزمایشگاه مرجع سموم سازمان حفظ نباتات و بازدید و بررسی های بعمل آمده توسط نمایندگان آن سازمان، مجوز همکاری آزمایشگاه سموم در زمینه کنترل کیفی سموم آماده مصرف و تکنیکال ها به مدت یکسال تمدید شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید