سفر استانی عضو محترم هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت به چهارمحال و بختیاری

.

روز پنج شنبه مورخه 1396/5/13 جناب آقای مهندس علیزاده، عضو محترم هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی باتفاق آقای مهندس صفائی  مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان وارد استان چهارمحال و بختیاری  شدند و در جمع صمیمی کارکنان شرکت حضور یافتند.  ابتدا مهندس میرزائی مدیر محترم شرکت دراستان چهارمحال و بختیاری ضمن خوش آمد کوئی، گزارشی از فعالیت های استان ، آمار و اطلاعات و برنامه ریزی در خصوص اهداف شرکت را به سمع حاضران رسانیدند.

 در ادامه آقای مهندس علیزاده ضمن ابراز خرسندی از عزیمت به استان چهارمحال وبختیاری و دیدار با همکاران اهمیت توجه مخصوص به اهداف و فعالیت های شرکت. سامانه 1559 شرکت  را پل ارتباطی  با بهره برداران جهت رسیدن به اهداف عالی شرکت عنوان نمودند و اعلام نمودند هرچه سریع تر نسبت به جذب سهمیه کودهای شیمیایی کشت پاییزه اقدام نمایید. مدیر محترم استان در خصوص فعالیت ها و عملکرد شرکت در خصوص تولیدکنندگان بذر، قراردادها، مقدار خرید بذور جو و گندم در سال 1396 و مقدار بذور استحصالی تا کنون وهمچنین میزان خرید وحمل کودهای تکلیفی وغیر تکلیفی درسال جاری گزارش مبسوطی را به سمع حاضران رسانیدند.

در ادامه اقای  مهندس علیزاده ازسایت تولید بذرو انبارهای بذر و کود های شیمیایی استان بازدید و توصیه های لازم در این امورارائه فرمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید