کمیته راهبردی رصد و پایش نهاده های اساسی کشاورزی استان تهران فعال می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاوزی استان تهران،

آقای کوهستان سرپرست مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان روز شنبه 27 مرداد ماه با اشاره به دستورالعمل ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی گفت: نهاده های کشاورزی و دامی که از ارز دولتی تأمین شده را باید مورد پایش و رصد مستمر و دقیق قرار دهند تا این نهاده ها به دست مصرف کنند نهایی (کشاورزان و دامداران) برسد . وی با اشاره به اینکه در زمینه کود مشکل خاصی وجود نداشته و آمار کودهای توزیعی به صورت منظم و هقتگی به این مدیریت ارسال می شود خواستار فعال شدن تیم های نظارتی و پایش در سطح استان شد. وی در ادامه افزود: بازدیدهای میدانی حتماً با هماهنگی و حضور نمایندگان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی صورت گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید