تخلیه کود اوره در انبار سازمانی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

 میزان 300 تن کود شیمیایی اوره از مبدا مرودشت به انبارهای سازمانی استان قم حمل و تخلیه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید