پایش کودهای کشاورزی در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

درجلسه شورای اداری گیلان که در بیست دوم مرداد ماه برگزار گردید، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ضمن ارایه گزارشی از وضعیت جاری فعالیت های شرکت در حوزه های مختلف به ویژه بحث  نظارت و پایش کودهای کشاورزی، تامین و توزیع بذور و هم چنین تغذیه گیاهی، بر توجه جدی همکاران بخصوص اکیپ نظارت به موضوع پایش و نمونه برداری صحیح از کودهای کشاورزی  که دربرنامه توزیع شرکت بصورت جدی میباشدتاکیدگردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید