تامین نهاده های مورد نیاز واحدهای کشاورزی قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 عباس پورمیدانی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود : تامین و تولید بذر مورد نیاز واحدهای کشاورزی مانند ذرت، گندم، جو و کلزا و همچنین تامین کود و سم برای حفظ اشتغال موجود در دستور کار مدیران این سازمان قرارگرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید