تدارک کودهای مورد نیاز کشت پائیزه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای وابسته روز یکشنبه 27 مردادماه در محل سازمان برگزار شد. پس از ارائه گزارش توسط معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت درخصوص ابلاغ سهمیه حدود 12 هزار هکتاری کلزا و هماهنگیهای به عمل آمده با مدیران جهاد کشاورزی، علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران نیز از آمادگی شرکت برای تأمین کود مورد نیاز محصول کلزا خبر داد و افزود: در حال حاضر مقدار 1000 تن کود سوپرفسفات تریپل و 1000تن کود دی آمونیم فسفات در حال حمل به انبار مرکزی بوده و در خصوص کودهای ازته و پتاسه نیز اقدامات لازم صورت گرفته و برای عرضه کودهای مورد نیاز برای کشت محصول کلزا آمادگی لازم وجود دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید