استان قم در توسعه روش های مدرن آبیاری در کشور پیشتاز است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: استان قم یکی از استان های پیشتاز در توسعه روش های مدرن آبیاری در بخش کشاورزی است. وی در حاشیه بازدید از پروژه های آبیاری نوین سازمان جهاد کشاورزی استان قم، اظهار داشت: برای بهینه سازی مصرف آب، افزایش کارایی و نهایتا بهره وری در مصرف آب، یکی از روش هایی که در کشور پیگیری می کنیم، توسعه روش های مدرن آبیاری است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید