کشف سم تقلبی در بابل استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

   مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از کشف و ضبط 560 کیلوگرم دیازینون غیرمجاز و تقلبی از دو واحد فروشگاه عرضه سموم نباتی در این شهرستان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود برای جلوگیری از عرضه نهاده های غیرمجاز ، تمامی کارگزاران توزیع تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به طور کامل رصد و پایش می شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید