جلسه با کارگروه پایش استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

نظر به اهمیت پایش و تاکیدات بعمل آمده در همایش آموزشی مدیران، آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در جلسه ای باکارگروه کنترل و نظارت بر توزیع، قیمت در شعبه های کارگزاران و بازار محیطی استان، در محل دفتر مدیر شرکت ضمن ارائه و انتقال مطالب مطروحه در این زمینه در همایش مذکور و انجام هماهنگی و برنامه ریزی لازم به حضور جدی تر و فعال تر و گسترده تر در این عرصه تاکید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید