بازديد مدير و معاون محترم ماشين آلات از انبارهاي استان البرز

.

جناب آقای دکتر امیدی مدیر محترم ماشین آلات در معیت جناب آقای مهندس قدیمی از سایت فرآوری گندم و جو ، انبار ماشین آلات اسـتان البرز بازدید فرمودند . هدف از بازدید ارزیابی عملکرد دستگاه های بوجاری و گراویتی ، کاستی های موجود ، و همچنین  تعیین و تکلیف ادوات و ماشین آلات وکالتی ، قطعی ، قطعات موجود در انبار بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید