برنامه ریزی آموزشی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برنامه ریزی آموزشی برای ارتقاء مهارت و دانش مخاطبان دراین استان خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه آموزش کارگزاران توزیع تحت پوشش ، کارکنان و همچنین کشاورزان بهره بردار پیشرو در سطح استان مازندران بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید