سفر عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی به استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی به نقل از جناب آقای مهندس موسوی مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بندر امام (ره):

جناب آقای مهندس علیزاده عضومحترم هیئت  مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت و هیئت همراه، آقای مهندس هرمزی و آقای افچنگی با سفر به استان خوزستان از مجموعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بندر امام بازدید نمودند.

عضو محترم هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت پس از دیدار و نشست صمیمی با پرسنل و دریافت نکته نظرات و پیشنهادات همکاران که در دفتر مدیریت برگزار شد، راهکارهای مناسبی در این موارد ارائه نمودند.

ایشان سپس از انبارهای اسکله، عملیات بارگیری و کیسه گیری کودهای شیمیایی بازدید کردند و در خاتمه با آقای مهندس دشتی مدیر عامل محترم پتروشیمی رازی، دیدار و گفتگو کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید