برگزاری تجدید مناقصه عملیات کیسه گیری استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرمت خدمات خمایتی کشاورزی،

در استان فارس تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات کیسه گیری، توزین، سردوزی و روانسازی مقدار سیزده هزارو پانصد تن کود موجود در انبار های زرقان و اکبر آباد، روز شنبه بمورخ  26 مرداد ماه سال جاری ساعت 10 صبح با هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد شرکت،  از طریق سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید