برگزاری جلسه کمیته فنی بذر استان البرز در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

.

دومین جلسه کمیته فنی بذر استان البرز در سال 96 به میزبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز جناب آقای مهندس ندرلو، مدیر زراعت ، مسئولین زراعت شهرستانها ، نماینده موسسه کنترل و گواهی بذر و نهال ، نماینده مرکز تحقیقات کرج، تولید کننده بخش خصوصی و سایر اعضاء به منظور بررسی آخرین وضعیت میزان تدارک بذور استان تشکیل و هم اندیشی گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید