سفر یک روزه وزیر جهاد کشاورزی به استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

آقای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه روز پنج شنبه 24 مردادماه در استان فارس حضور داشتند .وزیر جهاد کشاورزی از چندین طرح گلخانه ای با هدف بررسی توسعه کشت در محیط‌های کنترل شده در شهرستان های مختلف استان بازدید نمودند،محمود حجتی  در ادامه سفر یک روزه خود کلنگ یک مجتمع گلخانه ای و یک کارخانه را نیز به زمین زد .در سفر استانی وزیر،  نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در شهرهای مختلف، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و جمعی از مسئولین استانی، از جمله مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس  نیز حضور داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید