شناسایی و ثبت مشخصات 125 نوع کود در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از شناسایی 125 نوع کود کشاورزی شامل انواع کودهای آلی، غیرآلی، کامل، زیستی و غنی شده در استان خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید