گزارش سفر جناب آقای مهندس رسولی مدیرعامل محترم شرکت به استان فارس

مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، جناب آقای مهندس عدالتی به خبرنگار روابط عمومی گفت:

با عنایت به حساسیت استان فارس در بخش کشاورزی ، اولین سفر استانی جناب آقای مهندس رسولی عضو محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پس از تصدی پست مذکور در تاریخ 96/5/2 به استان فارس صورت پذیرفت.

ایشان شامگاه روز یکشنبه 96/5/1 وارد شیراز شدند و راس ساعت 7 صبح روز بعد در جلسه ای ، مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان را به حضور پذیرفتند. در جلسه مذکور مهمترین مسائل و موارد مرتبط با تأمین ، تدارک و توزیع نهاده های مختلف بویژه نهاده های مورد نیاز کشت پاییزه سال زراعی جاری استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آقای مهندس رسولی در ادامه سفر خود رأس ساعت 9 صبح ضمن حضور در محل ساختمان اداری شرکت ، با همکاران و پرسنل شعبه دیدار صمیمانه ای داشتند. در این جلسه که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید ، ابتدا به صحبت های تک تک پرسنل گوش فرا داده و سپس ضمن تشریح وضعیت مسائل جاری و برنامه های در دست اقدام شرکت ، موارد مطرح شده توسط همکاران را پاسخ دادند.

با عنایت به هماهنگی انجام شده و در ادامه ، رأس ساعت 11 صبح در محل مجتمع پتروشیمی شیراز در جلسه ای با حضور مسئولین پتروشیمی شرکت نمودند. آقای مهندس رسولی در این جلسه ضمن تقدیر از مسئولین پتروشیمی شیراز در جهت تأمین مطلوب کود شیمیائی اوره ، در خصوص تدارک کود مورد نیاز کشت پاییزه و حساسیت های موجود در این زمینه به ایراد سخن پرداختند. در این دیدار همچنین در خصوص لزوم برنامه ریزی و هماهنگی لازم به منظور تولید کود اوره با پوشش گوگردی که تحول عظیمی در بخش کشاورزی کشور خواهد بود ، بطور مفصل بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

مدیرعامل محترم شرکت سپس از مجموعه نمایشگاهی و مرکز همایش های شرکت بازدید نموده و در خصوص حفظ و نگهداری مجموعه مذکور بویژه فضای سبز موجود ، رهنمودهایی ارائه و بر حفر چاه آب جهت مصرف فضای سبز مذکور، که مورد درخواست شعبه نیز بوده است ، تأکید نمودند. 

ایشان سپس در محل باشگاه کشاورزان استان حضور یافته و ضمن شنیدن مسائل و مشکلات موجود در این خصوص ، بر تداوم فعالیت باشگاه کشاورزان تأکید نمودند. بعد از آن نیز از فروشگاه مرکزی در حال تأسیس استان بازدید نموده و ضمن تقدیر از طرح فروشگاه مذکور که مقرر است نهاده های کشاورزی را بصورت مستقیم در اختیار کشاورزان قرار دهد ، رهنمودهایی در این زمینه ارائه و بر لزوم تعمیم طرح تأکید نمودند. ایشان همچنین ضمن برشمردن ظرفیتهای موجود در شرکت و تأکید وزیر محترم در خصوص تصدی گری شرکت در بخش ماشینها و ادوات کشاورزی ، خواستار فعال نمودن بخش ماشین آلات شرکت شدند و مقرر گردید موضوع از طریق دفتر مرکزی پیگیری شود.

سفر یک روزه مدیرعامل محترم شامگاه روز دوشنبه مورخ 96/5/3 به پایان رسید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید