برنامه ریزی برای تأمین کود 12 هزار هکتار کشت دانه های روغنی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

براساس تصمیمات مجری طرح افزایش کشت و تولید دانه های روغنی، در سال زراعی 99-98 حدود 12 هزار هکتار سهمیه کشت دانه های روغنی کلزا تعیین و توسط ریاست محترم سازمان به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای استان ابلاغ شده است. برهمین اساس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران نیز مکلف به تأمین کودهای کشاورزی مورد نیاز این محصول شده که تا کنون براساس برنامه ریزی های صورت گرفته اکثر کودهای مصرفی به مقدار کافی تدارک و در حال حمل به استان می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید