کیسه گیری 125 تن کود فله در استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از کیسه گیری  125 تن انواع کود شیمیایی در انبارسازمانی شهرستان مهران استان ایلام  خبر داد.

آیت جمالی افزود: کود فله سوپرفسفات تریپل و کلرور پتاسیم در حال کیسه گیری بوده که  همزمان توسط کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام و بر اساس نیاز کشاورزان متقاضی توزیع می شود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید