پارت کود تولیدی کارخانه دهلران بازدید شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

در اجرای دستورالعمل کنترل و نظارت بر روند توزیع نهاده های کشاورزی علی الخصوص کودهای یارانه دار ، روز سه شنبه مورخ 98,5,22 اکیپ نظارتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در محل کارخانه  تولید کود سوپرفسفات ساده آقای زرین آبادی دهلران حضور یافته و پارت جدید  را مورد بررسی و بازدید قرار دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید