نشاء مجدد برنج در 30هزار هکتاراز شالیزارهای آمل استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان آمل از نشاء مجدد برنج و پرورش رتون (جوانه مجدد برنج) در 30هزار هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد

در راستای حمایت از توسعه کشت برنج در استان مازندران خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون کودهای مورد نیاز برای کشت دوم برنج توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تامین و در بین کشاورزان متقاضی استان و بخصوص شهرستان آمل توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید