بازدید آقایان مهندس علیزاده و مهندس هرمزی از شعبه فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در تاریخ 98/5/20جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون بازرگانی و جناب اقای مهندس هرمزی مدیر محترم توزیع ،حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به این استان تشریف فرما گردیدند و ضمن شرکت در جلسه ای در دفتر مدیر شعبه فارس در خصوص مواردی از جمله وضعیت حمل و نقل ،بارگیری کود و وضعیت تحویل کود اوره از شرکت پتروشیمی شیراز ؛موضوع بارنامه ها وکرایه حمل ،وضعیت تخصیص و تهیه و تدارک کود های پایه فسفاته ،پتاسه و بویژه سولفات آمونیم جهت کشت کلزا و موارد دیگر بحث وتبادل نظر گردید .سپس به انبار های سازمانی در منطقه زرقان مراجعه و از محموله های رسیده از بنادر  شامل کود های سوپرفسفات تریپل ،کلورور پتاسیم و دی آمونیم فسفات که در حال کیسه گیری و بارگیری بوده بازدید کردند و رهنمود های لازم ارائه نموده اند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید