گزارش جلسه هماهنگی پایش و نظارت استانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ 22 مرداد ماه ، جلسه ای در دفتر مدیریت استان هرمزگان ،آقای فرزاد استاد با حضور وی و دو تن از معاونینش ، (آقای فرشاد کریمی معاون اداری مالی و بازرگانی و آقای بهرام مرادی معاون فنی و کنترل کیفی) برگزار گردید . آقای مهندس استاد پس از قرائت گزارشی از موارد مطرح شده در گرد همائی آموزشی مدیران در شهر تبریز، در خصوص دستورات و تاکیدات مدیر عامل محترم شرکت ، اعضای محترم هیات مدیره و مدیریت محترم حسابرسی و بازرسی در مورد موضوعات مختلفی از جمله تخصیص و توزیع و حمل سهمیه های استانی بخصوص اعمال مدیریت و کنترل هر چه بهتر استان در زمینه توزیع و مصرف کود اوره با توجه به مشکلات احتمالی آتی آن و نظارت دقیق تر و کنترل بیشتر برمصرفی و توزیع وقیمت و قاچاق نشدن و کیفیت کود شیمیایی توسط کارگزاران و توزیع کنندگان آن در سطح استان و تعامل بیشتر و بهتر با سازمان جهاد کشاورزی استان و تعزیرات حکومتی استان و سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان در این خصوص ، ارائه نمود و رهنمودها و راهکارهای لازم جهت عملکرد بهتر و مناسبتر و آسیب شناسی لازم در بخش پایش استانی ، ارائه نمود و از زحمات کارکنان بخش های مختلف استان ، مرتبط با این موضوعات ، تقدیر و تشکر کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید