گزارش اتمام تخلیه کشتی سینوتراست حامل 37000 تن سوپرفسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

عملیات تخلیه کشتی سینوتراست حامل 37000 تن کود سوپرفسفات تریپل در یکی از انبارهای اسکله شهید رجایی – بندرعباس به اتمام رسید . لازم به ذکر است برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت بارگیری و حمل به استانها در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید