انجام سه مورد استعلام بهاء، سه مورد مناقصه و یک مورد مزایده، در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

امید وظیفه دان  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی می گوید: در سه ماهه اول سال جاری 3 مورد استعلام بهاء 3 مورد مناقصه و یک مورد مزایده ملک توسط کمیسیون معاملات این استان به شرح ذیل انجام شده است:

_ از سه مورد استعلام بهاء 2 مورد قطعی و یک مورد هم تجدید شده است.

_ از سه مورد مناقصه که در نهایت هر سه مورد با قطعیت مورد انعقاد قرار گرفته است.

_ یک مورد مزایده ملک در این استان انجام شده است که به دلیل عدم متقاضی در سامانه الکترونیک دولت مقرر گردید نسبت به تمدید آن اقدام گردد.

وی در ادامه مطلب افزود: با توجه به دریافت موارد فوق الاشاره توسط کارشناسان، با حضورو نظارت دقیق امور قراردادها، حراست و مسئول مالی این شرکت انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید