جلسه بازگشایی پاکات تجدید مناقصه حمل و نقل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی، در روز یکشنبه مورخ بیستم مردادماه جلسه بازگشایی پاکات تجدید مناقصه حمل و نقل در محل سالن جلسات مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور شرکت کنندگان در مناقصه، نماینده محترم اداره حراست سازمان جهاد کشاورزی استان ، نماینده محترم اداره صنعت، معدن و تجارت ، اعضاء و دبیر کمیسیون معاملات استان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید