پیش بینی تولید 28 هزار تن مرکبات در گلوگاه استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پیش بینی تولید 28هزار تن انواع محصولات مرکبات دراین شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : خوشبختانه کودهای کشاورزی مورد نیاز برای محصول باغی مرکبات در شهرستان گلوگاه براساس سهمیه های تعیین شده در بین کشاورزان گلوگاهی توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید