تأمین و توزیع کود شیمیایی سولفات پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع 1600تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در چهار ماهه اول سال جاری خبر داد. وی افزود :کود شیمیایی سولفات پتاسیم مذکور توسط شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات خمایتی کشاورزی استان فارس و با نظارت نمایندگان اعزامی واحد فنی و کمیته نمونه برداری شرکت در جهت رفع نیاز کودی کشاورزان استان توزیع گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید