فروش کودهای غیر تکلیفی در استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در راستای تحقق فروش کودهای غیر تکلیفی - موضوع تفاهم نامه با شرکت های تولید کننده کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، برابر استعلام از تولیدکنندگان و کارگزاران مقدار فروش انواع کودهای شیمیایی غیر یارانه ای در چهار ماه نخست سالجاری 152700 کیلوگرم بوده که مراتب بصورت گزارش ماهانه به مدیریت محترم بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید