حمل تعداد 483 کامیون انواع کود شیمیایی در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

تعداد 483 کامیون انواع کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه از ابتدای سالجاری تا کنون به انبار کارگزاران استان قم حمل شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید