جلسه کارگروه پایش و کنترل بازار کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه کارگروه پایش و کنترل بازار کود در تاریخ 1398/5/17راس ساعت 9صبح در دفترمدیر سازمان جهاد کشاورزی استان،در راستای تحقق برنامه های ابلاغی و دستور العمل کنترل و نظارت بر عرضه ی کود شیمیایی با حضور مدیر استان آقای افضلی و جمعی از کارشناسان برگزار گردید، همچنین در این جلسه دستور العمل و شیوه نامه ی فرم پایش استانی به همکاران ابلاغ گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید