دیدار با رئیس سازمان تعاونی روستایی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم بمنظور انجام هماهنگی ها و برنامه ریزی های لازم در زمینه مسائل مربوط به کارگزاران( شرکت های تعاونی تولید و روستایی کشاورزی استان قم) با رئیس جدید سازمان تعاونی روستایی استان قم دیدار و گفتگو کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید