بازرسی از کارگزاران توزیع کود در نکاء استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از بازرسی از کارگزاران توزیع کود فعال در شهرستان نکاء استان مازندران خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: بازرسی های انجام شده در راستای نظارت بر توزیع صحیح توسط کارگزاران توزیع تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان نکاء صورت گرفته و گزارش کامل آن همراه با جداول تکمیل شده مربوط به بازرسی در مدیریت حسابرسی و بازرسی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید