نقص در سامانه 1559 استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، با توجه به نقص در سامانه 1559 استان سیستان و بلوچستان و با دعوت قبلی از کارشناس محترم کامپوتر استان یزد جناب آقای مهندس احتشامی فر در تاریخ 98/5/19 به این شعبه عزیمت و نسبت به رفع نواقص سامانه همکاری و مساعدت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید