ثبت و درج کودهای خارج از شبکه در گلوگاه استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حضور در کارگزاری های تحت پوشش در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان گلوگاه و ثبت و درج کودهای موجود خارج از شبکه توزیع کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: جداول ثبت و درج شده مربوط به کودهای خارج از شبکه توزیع کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مدیریت حسابرسی و بازرسی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید