پرداخت بارنامه ارسالی از مبادی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از پرداخت بارنامه های ارسالی از مبادی استان ایلام خبرداد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت: مبلغ 626/960/256/10ریال بابت هزینه پسکرایه بارنامه های حمل کود از مبادی به انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و انبار کارگزاران رسمی شرکت در این استان، در سالجاری پرداخت شده است.

پروانه عزیزی عامل ذیحساب و مسئول امور مالی استان ضمن بیان این مطلب افزود: با پیگیریهای لازم هزینه های مربوط به پرداخت کرایه حمل نهاده ها از مبادی، از دفتر مرکزی تامین و در اسرع وقت پس از تنظیم اسناد لازم  به حساب رانندگان حامل کودهای شمیایی پرداخت میشود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید