برتری در نظام کنترل کیفی نهاد های کشاورزی استان اصفهان در سال97

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان از برتری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان در زمینه برنامه نظام کنترل کیفی نهاد های کشاورزی در سال 97 در بین استانهای کشور خبر داد فریدون صفایی با اعلام این مطلب افزود : به دلیل موفقیت کسب شده در زمینه نظام کنترل کیفی نهاد های کشاورزی ، لوح تقدیر توسط عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور به مدیر استان اصفهان اعطاء شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید