توزیع بذر گوجه فرنگی یارانه دار بین کشاورزان بستکی

به گزارش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

به نقل از آقای مهندس خورشیدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک ، در اولین مرحله توزیع بذر با یارانه دولتی ، تعداد 815 هزار عدد بذر گوجه فرنگی ، بین کشاورزان این شهرستان ، توزیع گردید. لازم به ذکر است شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، با تامین انواع کودها (ازته ، فسفاته و پتاسه)نقش مهمی را در تولید این محصول مهم منطقه دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید